Garantija un atgriešana

Mēs esam gandarīti, ka esat izvēlējušies veikt pirkumu mūsu veikalā. Mūsu uzņēmums dara visu iespējamo, lai iegādātā prece atbilstu Jūsu vajadzībām. Visām mūsu veikalos piedāvātajām precēm garantijas apkalpošana tiek nodrošināta saskaņā ar Latvijas likumdošanu un nosacījumiem, kas ietverti ar klientu noslēgtajā līgumā.

Garantijas apkalpošanas nosacījumi

Visām evelatus.lv pirktajām precēm ir ražotāja garantija

līdz 36mēn*
garantija
7-30 dienas**
remonta termiņš

*Ražotāja noteiktais garantijas termiņš precēm ir atšķirīgs. Informācija par ražotāja garantijas termiņu konkrētajai precei ir meklējama preces aprakstā vai ir iespējams pajautāt evelatus.lv klientu konsultantam. Gadījumos, kad ražotājs kādai precei būs noteicis garantijas termiņu, kas īsāks par diviem gadiem, patērētājs ir tiesīgs divu gadu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem.

**Garantijas remonta ilgums var tikt pagarināts, ja nepieciešams gaidīt detaļu no ražotāja. Gadījumā, ja termiņš tiek pārsniegts, tas tiek individuāli saskaņots.

Nepieciešamie dokumenti

pirkuma čeks / pavadzīme
garantijas karte*

*ražotāja vai izplatītāja garantijas karte (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā).

Kur griezties?

 • Brīvības gatve 372 (t/c Alfa)
 • Krasta iela 46 (t/c Mols)
 • Mūkusalas iela 71 (t/c Riga Plaza)
 • Stacijas laukums 2 (t/c Origo)
 • Katru dienu no 10:00 līdz 21:00
 • Informējam, ka garantijas termiņi ir ierobežoti uz preces papildus piederumiem (piemēram, preces aksesuāriem –austiņām, savienojošiem kabeļiem), barošanas elementiem (piemēram, baterijas, akumulatori) u.c. piederumiem.
 • Personas dati nedrīkts būt iekārtā, līdz ar to, lūgums pircēju, laicīgi parūpēties par datu saglabāšanu nododamajās ierīcēs (atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK), ja tas netiks izdarīts, servisa darbinieki veiks pilnu datu izdzēšanu.
 • Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ un tie ir:
  • precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi;
  • prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā;
  • ir bojājumi, kas radušies dabisku stihiju - zibens, ugunsgrēka, plūdu utt. rezultātā;
  • saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, saplaisājis ekrāns, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju;
  • ja bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi;
  • ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas;
  • dabiska elementu nolietojuma gadījumos.
  • ja precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (piemēram, kārtridži, toneri u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumus;
  • ja preci pircējs ir izmantojis ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem);
  • tika izmantota nelicenzēta vai nepiemērota programmatūra (datortehnikai vai mobilajiem tālruņiem);
  • ir bojājumi, kas radušies dabisku stihiju - zibens, ugunsgrēka, plūdu utt. rezultātā;
  • garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā.
 • Jums ir iespēja nodod preci arī jebkurā Evelatus veikalā, bet šajā gadījumā remonta termiņš būs 5-10 dienas garāks

14 dienu atteikuma tiesību izmantošana

14 dienu laikā

Veidlapa uz ishop@evelatus.lv

Atgriez preci

Saņem naudu 30 dienu laikā

Atteikuma tiesību veidlapa

I. Atteikuma tiesības:


1. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no pirkuma līguma, neminot iemeslu.

2. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē Evelatus administrāciju par lēmumu atteikties no pirkuma līguma ar šo VEIDLAPU. Veidlapa jānosūta elektroniski uz ishop@evelatus.lv

4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.


II. Atteikuma radītās sekas:


5. Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Jebkurā gadījumā saistībā ar šādu atmaksāšanu no jums netiks iekasēta nekāda maksa.

6. Jums preces jānodod veikalā jebkurā Evelatus veikalā, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no pirkuma līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ, pirms 14 dienu termiņa beigām. Lūdzu ņemt vērā, ka par precēm, kas sūtītas pa kurjerpastu, to pieņemšanas brīdī „Evelatus” ir tiesības fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu. Gadījumos, kad nosūtot preces, izmantojot kurjerpastu, tiks konstati preces bojājumi vai preces neatbilstības vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi, Jūs tiksiet informēts un Jums tiks nosūtīta konstatācijas akta kopija. Rekomendējam preces nodot klātienē.

7. Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas. Maksimālās izmaksas varētu būt aptuveni 20 EUR.

8. Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.

9. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei . Tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā, piemēram, portatīvajiem datoriem iepazīties vizuāli ar datora izskatu, izmēru, taču neveicot nekādas manipulācijas, tai skaitā aktivizējot uz datora preinstalētu operētājsistēmu; mobilajiem telefoniem - nenoplēšot aizsargplēves, ieslēgt, neievietojot SIM karti un neveicot zvanus, nesinhronizējot datus utt . Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

10. Jūs esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

11. Izņemot šo noteikumu 12. punktā norādītos gadījumus, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā, sedzot:

11.1. izdevumus par preces piegādi, kas nav „Evelatus” piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids;

11.2. preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad „Evelatus” ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis Jūs, ka Jums ir jāsedz izmaksas;

11.3. preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai, ko apliecina preces ražotāja autorizētajā servisā veiktā diagnostika. Jūs neesat atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja „Evelatus” nebūs Jūs informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

III. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:


12. Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

· preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;

· preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;

· prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

· patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ, tādām precēm, kā el.zobu birste, epilators, el.bārdas skuveklis, bārdas/matu trimmeris, el.matu griežamā mašīna, ausīs ieliekamās audio austiņas un citas tamlīdzīga rakstura preces, ja ir atvērts šo preču iepakojums un/vai ir bojāta drošības plombe;

· prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām;

· patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

· patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;

· līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu;


13. Interneta veikalā www.evelatus.lv apskatāmo preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu vai konkretizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties ar www.evelatus.lv pa epastu: ishop@evelatus.lv, tel. 22334401, lai izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem.

14. „EVELATUS” informē, ka konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, vērsīsies tiesā ar prasības pieteikumu par „EVELATUS” radīto zaudējumu segšanu, kas radušies patērētāja rīcības rezultātā.

*kā minēts Patērētāju tiesību aizsardzības likumā 1. pantā 3. punktā - "Patērētājs — fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību;"

Maksas remonta iespējas